Make your own free website on Tripod.com

Internationale Hundeschau Ceske Budejovice 27.04.2003

Richterin: Olga Dolejsova, CZ

Jüngstenklasse - Rüden:
viel versprechend 1  Tashi Bodjul Jamyang, CMKU/TT/706/02, gew. 08.10.02
 V: ICh. Tschal-pa von Nama-schu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Barbora Blahova, Meceriz, CZ
viel versprechend 2  Tashi Bodjul Jo-khang, CMKU/TT/707/02, gew. 08.10.02
 V: ICh. Tschal-pa von Nama-schu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Ing. Karla Nemcova, Praha, CZ
Jugendklasse - Rüden:
V1, CAJC  Tschal-pa's Gyal-bu Ma-pori, ÖHZB/TIBT/576, gew. 13.05.02
 V: ICh. Ba-tu Lamleh von Nama-schu, M: Silgarhi Nefertti
 Züchter: Kathrin und Michael Heiler, Deutschland, Bes.: Herta Acs, Österreich
V2  Dong Po-nya Khatakhyi, CMKU/TT/692/02, gew. 03.02.02
 V: Ch. Bharat-Buddha Khatakhyi, M: ICh. Schaka-Ta's Ochiva
 Züchter: Sona Pavlikova, Praha, CZ, Bes.: Jindra Drozdova, Teplice, CZ
Zwischenklasse - Rüden:
V1, CAC, res.CACIB  Tiara-Su Amchi, LOSH 0897443, gew. 04.09.01
 V: Ch. Tiara-Su Ugampo, M: ICh. Tiara-Su Urna
 Züchter und Bes.: Robert Mittemeijer ver Berne, Belgien

Offene Klasse - Rüden:

V1, CAC  Tashi Bodjul He-ru-ka, CMKU/TT/657/00, gew. 06.12.00
 V: Ch. Dschowo's Chandu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Magdalena Srutova, Dolni Bousov, CZ

Championklasse - Rüden:

V1, CAC, CACIB, BOB  ICh. Tashi Bodjul Djengis-Khan, CMKU/TT/506/95/97, gew. 11.08.95
 V: ICh. Budoar Hugo, M: Ch. Cchogyal-Bodjul Karmasar CS
 Züchter und Bes.: Eva Pravdova, Lodherov, CZ
V2, res.CAC  Ch. Tashi Bodjul H'Aran Horpa, CMKU/TT/655/00, gew. 06.12.00
 V: Ch. Dschowo's Chandu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Jana und Jan Pravda, Zahori, CZ

Jüngstenklasse - Hündinnen:

viel versprechend 1  Tashi Bodjul Jomo Lha-ri, CMKU/TT/710/02, gew. 08.10.02
 V: ICh. Tschal-pa von Nama-schu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter und Bes.: Eva Pravdova, Lodherov, CZ
viel versprechend 2  Tashi Bodjul Jomo Lang-ma-ri, CMKU/TT/709/02, gew. 08.10.02
 V: ICh. Tschal-pa von Nama-schu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Magdalena Srutova, Dolni Bousov, CZ

Jugendklasse - Hündinnen:

V1, CAJC  Tschal-pa's Fhya Yeshi-la Lamleh, ÖHZB/TIBT/552, gew. 01.12.01
 V: Ch. San Tserei Orion Lamleh, M: Ch. A-ni-la Lamleh von Nama-schu
 Züchter: Kathrin und Michael Heiler, Deutschland, Bes.: Ferdinand und Jeannette Steup, Österreich
V2  Dihyi-Kaya Khatakhyi, CMKU/TT/695/02, gew. 03.02.02
 V: Ch. Bharat-Buddha Khatakhyi, M: ICh. Schaka-Ta's Ochiva
 Züchter: Sona Pavlikova, Praha, CZ, Bes.: Jan Furis, Prostejov, CZ

Zwischenklasse - Hündinnen:

V1, CAC, res.CACIB  JCh. Ashar Yontan Najkosyva, CMKU/TT/689/01, gew. 10.07.01
 V: Body Spik, M: Djomo Gangkar Abil
 Züchter: Petr Vosyka, Dolni Zalezly, CZ, Bes.: Eva Holanova, Krnsko, CZ

Offene Klasse - Hündinnen:

V1, CAC, CACIB  JCh. Tashi Bodjul Hinayana, CMKU/TT/660/00, gew. 06.12.00
 V: Ch. Dschowo's Chandu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Mgr. Alena Halirova, Rokycany, CZ
V2, res.CAC  Candramasi Khatakhyi, CMKU/TT/647/00, gew. 02.10.00
 V: ICh. Char Su American Sunshine, M: ICh. Schaka-Ta's Ochiva
 Züchter: Sona Pavlikova, Praha, CZ, Bes.: Edita Gregrova, Praha, CZ