Make your own free website on Tripod.com

Nationale Hundeschau Ostrava 16.03.2003

Richer: Ing. Alena Kostalova, CZ

Siegerklasse - Rüden:

V1, CAC, Nationalsieger, BOB, 4.BIG  ICh. Tashi Bodjul Djengis-Khan, CMKU/TT/506/95/97, gew. 11.08.95
 V: ICh. Budoar Hugo, M: Ch. Cchogyal-Bodjul Karmasar CS
 Züchter und Bes.: Eva Pravdova, Lodherov, CZ

Jugendklasse - Hündinnen:

V1, CAJC  Khaloa Tibet-Chan, SPKP 177, gew. 28.12.01
 V: ICh. Dranang Moden, M: F'Tara Tibet-Chan
 Züchter und Bes.: Monika Brezova, Slowakei
V2  Dihyi-Kaya Khatakhyi, CMKU/TT/695/02, gew. 03.02.02
 V: Ch. Bharat-Buddha Khatakhyi, M: ICh. Schaka-Ta's Ochiva
 Züchter: Sona Pavlikova, Praha, CZ, Bes.: Jan Furis, Prostejov, CZ

Offene Klasse -Hündinnen:

V1, CAC, Nationalsieger  Candramasi Khatakhyi, CMKU/TT/647/00, gew. 02.10.00
 V: ICh. Char Su American Sunshine, M: ICh. Schaka-Ta's Ochiva
 Züchter: Sona Pavlikova, Praha, CZ, Bes.: Edita Gregrova, Praha, CZ

Siegerklasse - Hündinnen:

V1, CAC  Ch. Dscho Utra U-ti, CMKU/TT/671-01/00, gew. 07.09.00
 V: Ch. KaTaYa's Nekorra of Copenhagen, M: Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar
 Züchter: Anette Palmer, USA, Bes.: Radana Sojkova, Litvinov, CZ