Make your own free website on Tripod.com

Internationale Hundeschau Ceske Budejovice 12.10.2003

Richterin: Ing. Alena Kostalova, CZ

Jugendklasse - Rüden:
V1, CAJC  Tashi Bodjul Jamyang, CMKU/TT/706/02, gew. 08.10.02
 V: ICh. Tschal-pa von Nama-schu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Barbora Blahova, Meceriz, CZ
V2  Achen Rgyal-po Go-Kar, VDH/ILT 02/074Ü3789, gew. 27.10.02
 V: Ch. Ski-La-Kyi Vishnu, M: Ch. Tashi Bodjul F'Dam-ma
 Züchter: Eva Zakova, Olomouc, CZ, Bes.: M. und T. Dotzel, Deutschland
V3  Tashi Bodjul Jowo Rinpoche, CMKU/TT/708/02, gew. 08.10.02
 V: ICh. Tschal-pa von Nama-schu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Lenka Mifkova und Eva Pravdova, Kostice, CZ
Zwischenklasse - Rüden:
V1, CAC  Pam-Zamirin Ibex Ifii, CMKU/TT/728-03/02, gew. 29.06.02
 V: Ch. Falamandus Flic-Flac, M: Ch. Pam-Zamirin Fahrina Simona
 Züchter: Pirjo Mäki, Finnland, Bes.: Martina Machacova, Hrotovice, CZ

Championklasse - Rüden:

V1, CAC, CACIB, BOB  Ch. Tashi Bodjul H'Aran Horpa, CMKU/TT/655/00, gew. 06.12.00
 V: Ch. Dschowo's Chandu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter: Eva Pravdova, Lodherov, CZ, Bes.: Jana und Jan Pravda, Zahori, CZ
V2, res.CAC, res.CACIB  ICh. Tashi Bodjul Djengis-Khan, CMKU/TT/506/95/97, gew. 11.08.95
 V: ICh. Budoar Hugo, M: Ch. Cchogyal-Bodjul Karmasar CS
 Züchter und Bes.: Eva Pravdova, Lodherov, CZ
V3  Ch. Ski-La-Kyi Vishnu, VDH/KTR/99 9982, gew. 21.02.99
 V: Ch. Karamain Gaston, M: Ch. Ski-La-Kyi Tashi
 Züchter: Gerda Contoagelos, Deutschland, Bes.: Günter und Cornelia Preiss, Deutschland

Jugendklasse - Hündinnen:

V1, CAJC  Tashi Bodjul Jomo Lha-ri, CMKU/TT/710/02, gew. 08.10.02
 V: ICh. Tschal-pa von Nama-schu, M: ICh. Amox Sissybar
 Züchter und Bes.: Eva Pravdova, Lodherov, CZ
V2  E'Sengemo od Vilzonky, CMKU/TT/720/03, gew. 09.01.03
 V: Ch. Tashi Bodjul H'Aran Horpa, M: JCh. Bacaadweeyn od Vilzonky
 Züchter: Martina Machacova, Hrotovice, CZ, Bes.: Lenka Mifkova, Kostice, CZ
V3  Eka-dza-tri od Vilzonky, CMKU/TT/719/03, gew. 09.01.03
 V: Ch. Tashi Bodjul H'Aran Horpa, M: JCh. Bacaadweeyn od Vilzonky
 Züchter: Martina Machacova, Hrotovice, CZ, Bes.: Marie Petrova, Cesky Dvur, CZ

Zwischenklasse - Hündinnen:

V1, CAC, res.CACIB  Dihyi-Kaya Khatakhyi, CMKU/TT/695/02, gew. 03.02.02
 V: Ch. Bharat-Buddha Khatakhyi, M: ICh. Schaka-Ta's Ochiva
 Züchter: Sona Pavlikova, Praha, CZ, Bes.: Jan Furis, Prostejov, CZ

Offene Klasse - Hündinnen:

V1, CAC, CACIB  JCh. Ashar Yontan Najkosyva, CMKU/TT/689/01, gew. 10.07.01
 V: Body Spik, M: Djomo Gangkar Abil
 Züchter: Petr Vosyka, Dolni Zalezly, CZ, Bes.: Eva Holanova, Krnsko, CZ

Veteranklasse - Hündinnen:

V1, Beste Veteran  ICh. Anta Witty, CMKU/TT/484/94/98, gew. 27.10.94
 V: Tiara-Su Pangi, M: Flasch Bambabibi
 Züchter: Milena Pastorkova, Novy Jicin, CZ, Bes.: Martina Machacova, Hrotovice, CZ